Hrvatska pošta i Hrvatska poštanska banka jačaju stratešku suradnju


Vrsta objave: Širenje poslovanjaBankarske usluge za poslovne subjekte u poštanskim uredima
 
ZAGREB, 3. prosinca 2020. – Hrvatska poštanska banka (HPB) i Hrvatska pošta (HP) jačaju
strateško partnerstvo i dugogodišnju suradnju uvođenjem bankarskih usluga za poslovne
subjekte u poštanske urede. Novi iskorak u suradnji HPB-a i HP-a omogućava bankarsko
poslovanje poduzetnicima i lokalnoj upravi u mjestima gdje do sada nisu imali potrebne
usluge.
Na ukupno 121 lokaciji poštanskih ureda poslovnim korisnicima je omogućeno otvaranje
poslovnog računa HPB-a, obavljanje nacionalnog platnog prometa u kunama, ugovaranje
internetskog i mobilnog bankarstva, depozita, kartica i ostalih bankarskih proizvoda i usluga.
Proširenjem suradnje na segment poslovnih korisnika nastavljena je realizacija projekta
„Banka u Pošti“, u sklopu kojeg je u prvoj fazi bio omogućen bankarski servis građanima
Republike Hrvatske pod istim uvjetima kao u poslovnicama HPB-a. Posebna vrijednost cijelog
projekta je pružanje kvalitetne bankarske usluge u najmanjim i najudaljenijim mjestima koja
nemaju pristup financijskim institucijama u vlastitoj sredini što predstavlja nacionalni interes
RH.
Jedinstven projekt na hrvatskom financijskom tržištu od sad omogućava i poslovnim
klijentima jednaku dostupnost i kvalitetu usluga te njihovo jednostavnije poslovanje.
Uvođenju bankarske ponude u poštanske urede prethodile su opsežne pripreme koje
uključuju edukaciju i specijalizaciju djelatnika radi pružanja kvalitetnog servisa klijentima.
Plan nastavka realizacije projekta HPB-a i HP-a uključit će sve lokacije u Hrvatskoj na kojima
je potrebno pružiti bankarsku uslugu.
Jačanjem strateškog partnerstva HPB-a i HP-a i povećanjem dostupnosti bankarskih usluga u
Hrvatskoj stvaraju se preduvjeti za kvalitetniji život i poslovanje njihovih korisnika što donosi
značajne benefite i lokalnoj zajednici te doprinosi razvoju cijelog gospodarstva.


thumbnail

03.12.2020. » Slika 3.
download HP-tim.png [2133,97 KB]
thumbnail

03.12.2020. » Slika 2.
download HPB-tim.jpg [3048,15 KB]
thumbnail

03.12.2020. » Slika 1.
download Marko Badurina i Ivan Čulo.jpg [1460,62 KB]

www.presscentar.hr     e-mail: info@presscentar.hr     tel: 01 3712 600